POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest : PHU HAPEK Sebastian Grynczel, ul. Kryńska 20a, 16-100 Sokółka, NIP 5451416426, e-mail: hapek@hapek.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy, adresu prywatnego, adresu firmy, NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, nr telefonu, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego będą przetwarzane w celu realizacji umów handlowych, w szczególności umów dostawy, kupna-sprzedaży, przesyłania ofert handlowych, rozliczeń finansowych, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, ochrony uzasadnionego interesu prawnego Administratora.

3. Podstawą przewarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.b ; lit. c; lit. f  RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy upoważnieni przez Administratora danych, podmioty upoważnione świadczące na rzecz Administratora danych usługi: informatyczne, serwisowe, kurierskie, pocztowe, hostingowe, organy publiczne a także inne podmioty w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz czasu przedawnienia roszczeń.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych skutkować będzie brakiem  możliwości realizacji umowy.

 

§2.

Pliki Cookies

 

1. Witryna https://www.e-liderbhp.pl  używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników w witrynie. Cookies identyfikuje użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta, do potrzeb użytkownika. Dzięki zapamiętaniu jego preferencji, umożliwione są odpowiednie dopasowania skierowanych do niego reklam i przekazów marketingowych. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PHU HAPEK Sebastian Grynczel, w celu optymalizacji działań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania Plikami Cookies jest dostępna na stronach:

 

§3.

Prawa autorskie

 

Wydawca oświadcza, iż wszystkie materiały graficzne pochodzą od producentów lub podmiotów z nimi współpracujących. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy serwisu lub innych podmiotów.

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostęp do nich w Polityka prywatności

Zamknij